Živel Borštnik!

Na Festivalu Borštnikovo srečanje smo zasnovali program usposabljanja za pripadnike ranljivih družbenih skupin Živel Borštnik!. Projekt je bil za sofinanciranje izbran na javnem razpisu "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020", ki ga je izvedlo Ministrstvo za kulturo.

V programu usposabljanja bodo udeleženci prek umetnosti in kulture razvijali svoja znanja in pridobivali nove izkušnje. Posebno pozornost bomo namenjali razvoju kompetenc, ki so zanimive tudi za delodajalce, posebej za tiste, ki delujejo v našem lokalnem okolju. V usposabljanje bomo vključili osem oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev, specifičnega cilja: 8.1.1 Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.