Physis

Video projekt

Physis <em>Foto: Via Negativa</em>
Foto: Via Negativa
Physis <em>Foto: Via Negativa</em>
Foto: Via Negativa

Video traja 10 minut in 14 sekund.

Avtorja Anita Wach, Bojan Jablanovec
Skladatelj Eduardo Raon
Dodatna glasba Dooley Wilson: As Time Goes By

Video je nastal v času karantene med epidemijo COVID-19 marca 2020 na povabilo Zavezništva mednarodnih produkcijskih hiš (Bündnis internationaler Produktionshäuser) iz Nemčije.

Fizis (φύσις) je telo narave – harmonično, graciozno in vzvišeno, a hkrati kruto, nasilno, gnusno in boleče pragmatično. Aristotel je fizis definiral v razmerju med naravnim in umetnim. Narava (φύσις) naj bi bila svoj lastni izvor gibanja, medtem ko umetnost (téhne, τέχνη) vedno zahteva vir gibanja zunaj sebe. V tem smislu je človeško telo teritorij napetosti med téhne in fizisom ter večno bojišče kulture, ideologije, religije in drugih sfer človeške eksistence in delovanja. Naša telesa še zmeraj kolonizira zakon narave, naš um je obseden z nadzorovanjem, obvladovanjem in osvobajanjem. Naš intimni politik zahteva popoln nadzor telesa in uvaja protokole, ki bodo za zmeraj likvidirali jezik bolečine. Naš skriti anarhist protestira, naj pustimo telesu do besede in sprejmemo kaos primarne narave. Video Physis je študija za razvoj novega projekta Vie Negative, ki temelji na raziskavi telesa kot kulturno, ideološko in religiozno pogojenega medija razlikovanja med bolnim in zdravim, dobrim in slabim, koristnim in nekoristnim, lepim in grdim, vzvišenim in nizkotnim ter med vsemi nadalje zamisljivimi antinomijami, ki jih je v diskurz filozofije, znanosti in umetnosti vnesel človeški um.